حدیث روز

 (برگرفته از سایت کتابخانه احادیث شیعه)

 اخبار روز فناوری اطلاعات

 (برگرفته از سایت زومیت)
 تلاش دانشمندان برای یافتن منشا ویروس کرونا در حیات وحش
 تلاش دانشمندان برای یافتن منشا ویروس کرونا در حیات وحش

رقابت برای کشف چگونگی انتقال ویروس کرونای مرگبار از حیوانات به انسان‌ها درحال ادامه است و پژوهشگران همچنان درحال مطالعه‌ی جانوران مختلف هستند.


 اطلاعاتی درباره گاز کالیبراسیون از نگاه شرکت هوا مایع زاگرس
 اطلاعاتی درباره گاز کالیبراسیون از نگاه شرکت هوا مایع زاگرس

ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮا ﻣﺎﯾﻊ زاﮔﺮس دارای ﺑﯿﺶ از ۱۰ ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪ تأمین ﮔﺎزﻫﺎی ﺧﺎﻟﺺ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ، ﻣﺨﻠﻮط ﻫﺎی ﮔﺎزی ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺎزﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ است.


 پردازنده اینتل اتم P5900 مبتنی بر روش تولید ۱۰ نانومتری رونمایی شد
 پردازنده اینتل اتم P5900 مبتنی بر روش تولید ۱۰ نانومتری رونمایی شد

اینتل پردازنده‌ای جدید در خانواده‌ی اتم معرفی کرد که با بهره‌گیری از روش تولید ۱۰ نانومتری و با هدف‌گیری شبکه‌های دسترسی رادیویی ساخته شده است.


 غذاهای مختلف با سکته‌های متفاوت همراه هستند
 غذاهای مختلف با سکته‌های متفاوت همراه هستند

نتایج یک مطالعه‌ی بزرگ نشان می‌دهد رابطه‌ی غذاهای مختلف با سکته‌ی ایسکمیک و سکته‌ی هموراژیک یکسان نیست.